Call Us: 877-204-2739 - Email Us: info@pro2pronetwork.com

Plastic Surgeon Marketing

Do You Want To Receive Referrals From
Medical Doctors and Specialists In Your City?

 Learn How To Receive Your First Referral – Fill Out the Qualification Form Below!


What is the size of your practice?


What is your biggest challenge?

Plastic MarketingIf you want to leverage (or establish) referral relationships with dozens of MDs and Specialists in YOUR city in order to receive their referrals…

You can tap into the largest network of MDs and Specialists that are ACTIVELY looking to meet, work with and/or refer to a qualified Plastic Surgeon.

Most Plastic Surgeons spend money on eat-for-the-day marketing strategies like ad/direct mail campaigns, lunch or dinner seminars, flyers in newspapers, etc…

Yet, the most powerful, cost-effective, strategic and PRODUCTIVE way to generate a steady flow of new patients is to secure mutually beneficial relationships with Medical Doctors and Specialists in your city.

And, when you learn (and use) our proprietary SYSTEMS for initiating, nurturing and maximizing referral relationships with MDs and Specialists (there is NO other company in North America that is teaching Plastic Surgeons how to do this!), you can leverage these referral relationships for the rest of your practice life; these referral sources NEVER dry up; you will receive the EXACT type of patients you’re looking for, and about 60% of our Plastic Surgeons completely eliminate their marketing budget once they have a “stable” of referral sources in place.

Fill out the form below, to:

  • See if you qualify
  • See how many MDs and Specialists are in YOUR city actively looking to meet/work with a Plastic Surgeon
  • See if your area is still available
  • Find out how to receive your first meeting with a Medical Doctor or Specialist

If you;d like to receive an average of 36-60 patients per year from MDs/Specialists in your city – Fill Out The Form Below!

Learn How To Receive Your First Referral – Fill Out the Qualification Form Below!


What is the size of your practice?


What is your biggest challenge?

Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.
Caminin önünde ve iki yanında geniş cami halısı dış avlusu olup duvarlarla çevrilidir. Zemin kaplama malzemesi kategorisine giren cami halıları, cami ye girerken ilk göze çarpan bir dekordur. Dekoru farklı yapan ise, halıdaki desen, ipliğin kalitesi ve motifteki göz alıcı tasarımlardır. Betonarme zemini kaplamasının dışında cemaatin rahat bir şekilde ibadet etmesini sağlayan cami halıları kaliteli malzemelerden ipliklerden üretilir. Halının dokusundaki sıklıkla orantılı olan kalite, dokunulduğunda kendini belli eder. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, sekiz kapıdan girilir. Avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir. İç avluya, biri cepheden ikisi yandan olmak üzere herbiri merdivenli 3 kapıdan girilmektedir.